Bestuur

Jacqueline Bakker

Ruud Timmerman

Johan Junte

Yvonne Ten Hove

Hera Vijge

Joost Lubbinge

Andriënne Bronsink

Martijn van de Wetering


Lid Worden

Oranjevereniging O.Z.O. verwelkomt u graag als nieuw lid!

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als het tevreden leden heeft. Om een goed dorpsfeest te kunnen organiseren hebben wij ook u ondersteuning nodig. Voor 15 euro per jaar ben u lid van een actieve vereniging die leuke feestdagen organiseert voor alle bewoners van Oene en omgeving. Uw steun is van harte welkom en als lid heeft u gratis toegang op de feestavonden, en combineert u alles.

U bent persoonlijk lid voor 15 euro per jaar. De contributie wordt eenmalig per jaar via automatisch incasso afgeschreven. Jong volwassenen vanaf 16 jaar worden persoonlijk lid. Opzeggen kan alleen per kalenderjaar. Print het onderstaande formulier, vul het volledig in, onderteken het en stop het bij de secretaris in de bus of stuur het naar:
 

O.Z.O.
Veluwsedijk 10-1
8161 SH Epe

 

Stuur een mail en kopieer onderstaande machtiging:

 

Machtigingskaart

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Oranjevereniging O.Z.O. om van zijn/haar onderstaande bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie van 15,00 euro per kalenderjaar:

 

Banknummer:                                     

Geslacht : man / vrouw / anders Voorletter(s) :                           

Naam:                                         Adres:                                          

Postcode + Woonpl:                                  Geboortedatum:                                         

E-mailadres:                                            

Ondergetekende verklaart zich akkoord: Datum :  

Handtekening:                                     

Handtekening ouder/verzorger:                               

Voor leden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te tekenen.